شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩


اسامی همکاران مجموعه برج آزادی

 

همکاران مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی


ریاست محترم مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی: نعمت اله پایان

مدیر اجرائی: حمید خاکباز مقدم

مدیر فنی: شهرام آشوری نیکو

مسئول حراست :مسیح کرد پنجکی

مسئول امور هنری : شیرین احد نژاد

مسئول روابط عمومی:  ندا علاقه بند

مسئول دفتر: محمد یحیی زاده

 مسئول خدمات و راهنمایان: علیرضا پولاد

مسئول نور   : اکبر بهرامی

مسئول صدا :مسعود رنجبر  - امیر سامانی

مدیر صحنه : مجید یعقوب مصری

متصدی واحد صحنه:مهدی خوشحال


و با تشکر صمیمانه از پرسنل محترم واحدهای حراست  – راهنمایان - خدمات – اداری – برق و تأسیسات

 

   دانلود : asamibrouchur97.docx           حجم فایل 32 KB

برج آزادی در یک نگاه