سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧


اسامی همکاران مجموعه برج آزادی

همکاران مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

ریاست محترم مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی: نعمت اله پایان

مدیر اجرائی، مسئول خدمات ، تشریفات  و راهنمایان: حمید خاکباز مقدم

مدیر فنی: شهرام آشوری نیکو

مسئول حراست :مسیح کرد پنجکی

امور هنری : فریبا حبیبی

سرپرست روابط عمومی: ندا علاقه بند

روابط عمومی:  فاطمه حمزه

مسئول نور   : حسین ادریس خلف

مسئول صدا : بهروز منزه

مدیر صحنه : مجید یعقوب مصری، حسین نصیری

متصدی پشت  صحنه:رسول دلریش

و با تشکر صمیمانه از پرسنل محترم واحدهای حراست  – راهنمایان - خدمات – اداری – برق و تأسیسات

   دانلود : asamibrouchur96 (2).docx           حجم فایل 34 KB

برج آزادی در یک نگاه