دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧


اسامی همکاران مجموعه برج آزادی

همکاران مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

ریاست محترم مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی: نعمت اله پایان

مدیر اجرائی: حمید خاکباز مقدم

مدیر فنی: شهرام آشوری نیکو

مسئول حراست :مسیح کرد پنجکی

امور هنری : فریبا حبیبی

 مسئول راهنمایان: ندا علاقه بند

روابط عمومی:  فاطمه حمزه

مسئول نور   : حمید سلامی ، سهیل احمدی

مسئول صدا :مسعود رنجبر

مدیر صحنه : مجید یعقوب مصری، حسین نصیری

متصدی پشت  صحنه:مهدی خلیل زاده

 

و با تشکر صمیمانه از پرسنل محترم واحدهای حراست  – راهنمایان - خدمات – اداری – برق و تأسیسات 

 

   دانلود : asamibrouchur96.docx           حجم فایل 32 KB

برج آزادی در یک نگاه