سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨


اسامی همکاران مجموعه برج آزادی

 

همکاران مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی


ریاست محترم مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی: نعمت اله پایان

مدیر اجرائی: حمید خاکباز مقدم

مدیر فنی: شهرام آشوری نیکو

مسئول حراست :مسیح کرد پنجکی

مدیر امور هنری : فریبا حبیبی

مسئول دفتر: محمد یحیی زاده

 مسئول راهنمایان: ندا علاقه بند

مسئول روابط عمومی:  فاطمه حمزه

مسئول نور   : رسول دلریش

مسئول صدا :مسعود رنجبر  - امیر سامانی

مدیر صحنه : مجید یعقوب مصری، حسین نصیری

متصدی واحد صحنه:مهدی خلیل زاده


و با تشکر صمیمانه از پرسنل محترم واحدهای حراست  – راهنمایان - خدمات – اداری – برق و تأسیسات

 

   دانلود : asamibrouchur97.docx           حجم فایل 32 KB

برج آزادی در یک نگاه