سه شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٩


نگارخانه اقوام

نگارخانه اقوام :

این قسمت به شکل راهرویی نیم دایره مشتمل بر 8 ویترین بزرگ بوده که صنایع دستی ایران و اشیاء مردم شناسی در آنها به نمایش گذاشته شده است . در این ویترین ها برخی از صنایع دستی نقاط مختلف ایران به نمایش در آمده است . موقعیت این سالن به نحوی است که بازدیدکنندگان ضمن دیداراز غرفه ها به سمت پایگاه دانستنی ها و سالن نمایش هدایت می شوند .


برج آزادی در یک نگاه